Warning: Trying to access array offset on value of type int in /www/doc/www.milob.cz/www/wp-content/plugins/toplist/toplist.php on line 340

Školení obsluhy pojízdných zvedacích pracovních plošin

Základní a opakovaná školení obsluhy pojízdných zvedacích pracovních plošin (MOBILE ELEVATING WORK PLATFORMS)

Stroje skupiny A jsou stroje s plošinami, které jsou vždy nad podvozkem, jako jsou nůžkové plošiny; Modely skupiny B jsou modely s platformami, které ne vždy zůstávají nad podvozkem, jako jsou modely teleskopického a kloubového ramene. Stroje typu 1 se mohou pohybovat pouze ve složené poloze; Stroje typu 2 se mohou pohybovat, když jsou zvednuty, ale ovládací prvky jsou umístěny na podvozku; a stroje typu 3 mohou být přemístěny, když jsou zvednuté a mají ovládací prvky na plošině.

Ve snaze přivést globální uniformitu k navrhování a používání PZPP (MEWP), nové standardy již nebudou řešit PZPP (MEWP) podle konkrétních typů strojů – jako jsou modely teleskopického výložníku, kloubového výložníku nebo nůžky -, ale místo toho budou modely kategorizovat podle Skupina (A nebo B) a typ (1, 2 nebo 3).

Nové standardy se týkají specifických aspektů návrhu PZPP (MEWP), včetně snímání hmotnosti platformy, aktivace řízení, funkčních rychlostí, pneumatik a ochrany přístupu.

Od provozovatelů se bude požadovat, aby provedli „posouzení rizik na pracovišti“, které zahrnuje požadavky na správný výběr PZPP (MEWP) pro úkol, který má být proveden, identifikace potenciálních rizik na pracovišti, stanovení metod pro odstranění nebo zmírnění těchto rizik a pro vypracování písemného záchranný plán při zjištění pádu z výšky.

Všichni operátoři budou potřebovat přísnější školení.

KLASIFIKACE POJÍZDNÝCH ZVEDACÍCH PRACOVNÍCH PLOŠIN

A – PZPP, KDE SVISLÝ PRŮMĚT TĚŽIŠTĚ PLOCHY PLOŠINY U VŠECH KONFIGURACÍ PLOŠINY PŘI MAXIMÁLNÍM SKLONU PODVOZKU SPECIFIKOVANÝCH VÝROBCEM, JE VŽDY UVNITŘ KLOPNÝCH HRAN

B – VŠECHNY OSTATNÍ PZPP

1

pojezd je dovolen jen tehdy, pokud se PZPP nachází ve své přepravní poloze

2

pojezd se zvednutou pracovní plošinou je ovládán z ovládacího místa na podvozku

3

pojezd se zvednutou pracovní plošinou je ovládán z ovládacího místa na pracovní plošině