Warning: Trying to access array offset on value of type int in /www/doc/www.milob.cz/www/wp-content/plugins/toplist/toplist.php on line 340

Školení jeřábníků a vazačů

Základní a opakovaná školení jeřábníků a vazačů

 

Zajišťování kvalifikace jeřábníků a vazačů

Jeřábnický průkaz je oprávněním k provádění jeřábnických prací.

Příprava jeřábníků a vazačů je zajišťována na základě požadavku pověřené osoby. Příprava se skládá z teoretické a praktické části.

Rozsahy  základního  teoretického a opakovaného školení, samostudia i praktického zácviku u jeřábníků a vazačů  jsou stanoveny ve smyslu platných předpisů a s ohledem na náročnost jednotlivých činností a požadavky provozu:

Po absolvování základního, příp. doplňkového školení potvrdí revizní technik do jeřábnického průkazu příslušnou třídu (y). Průkaz nabývá platnost až po přezkoušení praktických znalostí a dovedností po ukončení praktického zácviku na jeřábu za dozoru jeřábníka s platným průkazem pro daný typ jeřábu.

Vykonávání jeřábnických prací držitelem průkazu na konkrétním pracovišti je podmíněno seznámením s riziky na pracovišti a Systémem bezpečné práce dané organizace.

Jeřáby jsou rozděleny podle složitosti ovládání do tříd O, A, AS, B, C, D, N, S, E a F. Vysvětlení těchto tříd je provedeno v tabulce. 

Číslo průkazu stanovuje ten, kdo průkaz vystavuje. Průkaz umožňuje použití fotografie držitele.

 

Vazačský průkaz je oprávněním k provádění vazačských prací.

Vazačský průkaz je vystaven na základě základního teoretického školení, praktického zácviku, přezkoušení teoretických znalostí a praktických dovedností a dokladu o zdravotní způsobilosti pro tuto profesi v rozsahu uvedených druhů vázacích prostředků.

Vykonávání vazačských prací držitelem průkazu na konkrétním pracovišti je podmíněno seznámením s riziky na pracovišti a Systémem bezpečné práce dané organizace.

Průkaz umožňuje vydat oprávnění k vázání břemen i pro jednotlivé druhy vázacích prostředků nebo jejich kombinace podle požadavků provozu.

Klasifikace vazačů typu A či B je provedeno v tabulce. 

 

Číslo průkazu stanovuje ten, kdo průkaz vystavuje. Průkaz umožňuje použití fotografie držitele.

 

Zdravotní způsobilost zaznamenává na základě originálu ten, kdo provádí základní, nebo opakované školení včetně vyznačení případných omezujících podmínek zdravotní způsobilosti stanovených lékařem.

KLASIFIKACE JEŘÁBŮ

O

zdvihadla a jeřáby s ručním pohonem nebo jeřáby s nejméně jedním ručním pohonem bez omezení nosnosti

A

mostové, portálové a konzolové jeřáby ovládané ze země o nosnosti nad 10 t mostové, portálové a konzolové jeřáby ovládané z koše nebo kabiny bez omezení nosnosti

AS

mostové jeřáby speciálního použití, jako např. formovací, sázecí, licí, stripovací a klešťové

B

věžové, sloupové, derikové a portálové jeřáby s výložníkem

C

kolejové a železniční výložníkové jeřáby

D

mobilní jeřáby

E

plovoucí jeřáby

F

lanové jeřáby

N

nakládací jeřáby

S

technologické manipulátory, jeřábové příslušenství stavebních strojů, VZ vozíků apod.

KLASIFIKACE VAZAČŮ

A

vazač vyškolen a prakticky zaučen pro všechny způsoby vázání všemi druhy vázacích prostředků

B

vyškolen a prakticky zaučen v rozsahu konkrétních postupů zpracovaných v rámci systému bezpečné práce pro dané pracoviště a konkrétní manipulace