Warning: Trying to access array offset on value of type int in /www/doc/www.milob.cz/www/wp-content/plugins/toplist/toplist.php on line 340

Školení obsluhy motorových vozíků

Základní a opakovaná školení řidičů motorových manipulačních vozíků

Obsluha motorového manipulačního vozíku (dříve řidič motorových vozíků), musí být fyzická osoba starší 18 let, tělesně a duševně způsobilá, určená uživatelem k řízení a obsluze MV, řádně teoreticky vyškolená a prakticky zaučená, seznámena s bezpečnostními předpisy pro určená pracoviště, vlastnící příslušný průkaz obsluhy MV, případně řidičské oprávnění skupiny B nebo C nebo T (viz zák.č. 361/2000sb.ve znění pozdějších předpisů), pokud je k řízení MV předepsané. Rozsah základního školení a praktického zaučení obsluh MV se zajišťuje podle jednotné profesní přípravy, v návaznosti na jednotlivé třídy a druhy MV v obecné rovině, dle OS MV – P09, ČSN 26 8805,ČSN 26 9030 a dalšími souvisejícími předpisy.

KLASIFIKACE MOTOROVÝCH MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ

I. ELEKTRICKÉ VOZÍKY

II. VOZÍKY SE SPALOVACÍM MOTOREM

A

PLOŠINOVÉ, NÍZKOZDVIŽNÉ, TAŽNÉ A TLAČNÉ RUČNĚ VEDENÉ

B

PLOŠINOVÉ, NÍZKOZDVIŽNÉ, TAŽNÉ A TLAČNÉ S PÁKOVÝM ŘÍZENÍM

C

PLOŠINOVÉ, NÍZKOZDVIŽNÉ, TAŽNÉ A TLAČNÉ S VOLANTOVÝM ŘÍZENÍM

D

VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY RUČNĚ VEDENÉ

E

VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY S PÁKOVÝM ŘÍZENÍM

W1

VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY S VOLANTOVÝM ŘÍZENÍM DO 5 t NOSNOSTI

W2

VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY S VOLANTOVÝM ŘÍZENÍM NAD 5 t NOSNOSTI

G

VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY SE ZDVIHACÍ PLOŠINOU

Z

ZVLÁŠTNÍ VOZÍKY III. Zvláštní vozíky – v průkazu obsluhy motorového manipulačního vozíku nutno konkrétně specifikovat dané provedení. (Zvláštní vozík: MV speciálního provedení, který nelze zařadit do základních kategorií uvedených v tabulce, třída I a II. Např. portálový MV, MV s výložníkem, MV s dálkovým ovládáním, nebo řízený pákovým ovladačem, s kloubovým podvozkem apod.)