Warning: Trying to access array offset on value of type int in /www/doc/www.milob.cz/www/wp-content/plugins/toplist/toplist.php on line 340

PŘIHLÁŠENÍ
LOGIN

PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE

Přihlašovací údaje potřebné k ověření data platnosti najdete přímo na průkazu:

Uživatelské jméno je složeno z příjmení (oddíl 1) a křestního jména (oddíl 2). Psát bez diakritiky a s mezerou mezi příjmením a jménem.

Heslo je číslo průkazu (oddíl 6).

LOGIN INFORMATIONS

Login informations needed to verify the validity date can be found directly on the card:

The username is composed of a surname (section 1) and a first name (section 2). Write without diacritics and with a space between the surname and first name.
The password is the card number (section 6).